Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ...., reģistrācijas numurs: ..., juridiskā adrese: .... (turpmāk – ...) ir šīs vietnes pārvaldnieks un uzņemas pienākumu aizsargāt klientu privātumu, apstrādājot Datu subjekta personas datus.

... ir izstrādājuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz personas datu iegūšanu, izmantošanu un uzglabāšanu.

... rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamām tiesību normām.

Kādā veidā informācija tiek ievākta un izmantota?

 1. Jūs personas dati var tikt saņemti dažādos veidos:
 • Lai iegādātos dāvanu karti, Jums būs nepieciešams norādīt savus personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, telefons, e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.
 • Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto meistarklašu klāstā un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts un ir saņemta Tava piekrišana.
 • Lai sniegtu Tev atbildes un sazinātos ar Tevi jautājumos, kas interesē.
 1. Visi klientu sniegtie personas dati, kas iegūti veicot pirkumus ..., ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.
 2. Mēs neizmantojam un nedalāmies ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Mēs nepārdodam un neizīrējam Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Jūsu sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt Jūsu pieprasījumus, nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu un sniegt Jums atbalstu.
 3. Mēs varam nodot Tavus personas datus trešajām personām, kas mums nodrošina pakalpojumus saskaņā ar nolūkiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos, piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.
 4. Mēs varam nodot Tavus datus pakalpojuma sniedzējam, kura pakalpojumu Tu pasūti, piemēram, dāvanu kartes numuru. Tāpat mēs nodosim Tavus personas datus pakalpjuma sniedzējam uzņēmumam, kas nodrošina šo pakalpojumu, ja izvēlēsies saņemt to saņemt pie trešās personas.
 5. Mēs varam nodot Tavus personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām personām, lai īstenotu tiešās reklāmas un marketinga pasākumus. Tavu datu nodošana šādiem nolūkiem var notikt tikai tad, ja trešās personas plānotie mērķi ir saderīgi ar mūsu mērķiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos.

Jūsu datu drošība

Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Izmaiņas privātuma politikā

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Saziņa ar mums

Ja Jums ir jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz....

 

Kontakti

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

anita@amatciems.lv
+371 2 9190561

"Noras", Amatciems
Drabešu pagasts,
Cēsu novads, Latvija

57.225185, 25.303144