Ideja

Amatciems - gleznainā vietā izveidots vienotas arhitektoniskās kvalitātes savrupmāju ciems. 

Neatkārtojamu ainavu veido visi dabas pamatelementi: zeme ar plastisku reljefu, dzīvs ūdens, svaigs gaiss, sildoša uguns kamīnos un krāšņos saulrietu staros, tūkstošiem koku un senatnīgi akmeņi ainavā.

Visi dabas elementi sastopami  arī katrā  mājā, sargājot iedzīvotāju mieru, veselību un sniedzot līdzsvaru ar dabu. 

Iedzīvotāju ērtībai Amatciemā nodrošinātas visas mūsdienu komunikācijas: nepieciešamās jaudas zaļo elektrību saražo saules paneļu parks, dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbuma akas, kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti ārpus ciema teritorijas uz pašvaldības attīrīšanas iekārtām, ātrgaitas maģistrālie optiskie tīkli un mūsdienīgas tehnoloģijas dod iespēju piedāvāt klientiem stabilu un garantētu bezkompromisa interneta ātrumu. 

Vide

Amatciemā mežs nav pārvērsts par pilsētas parku, bet blakus sakoptam zālājam ir ziedoša pļava. Nopļautā zālājā parasti nav jāņtārpiņu, bet Amatciemā siltajās vasaras naktīs zālē mirdz simtiem mazu lukturīšu. Dīķos dzirdams skanīgs zaļo varžu koris. Līdzsvars starp apkārtējo vidi, attīstītu infrastruktūru un vizuālu estētiku izveido premium klases ciema tēlu, apliecinot, ka cilvēka un dabas harmonija pastāv.

Ideja veidojot ciematu - realizēt vēlmi dzīvot labiekārtotā, ainaviskā un meža ieskautā īpašumā pie ūdens. Ciemata iekšējās kārtības noteikumi paredzēti līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri neuzskata tos kā rīcību ierobežojošus, bet gan kā mieru un klusumu veicinošus. Tie paredz, ka ciematā nav žogu, vakaros un naktīs nav atļauts skaļi trokšņot un atgādina to, ka suns ir cilvēka draugs, kurš nakts laikā atrodas iekštelpās.

Mājas

Lai panāktu harmonisku ēku iekļaušanos vidē, ļoti rūpīgi tiek pārdomāta māju atrašanās katrā konkrētā īpašumā. Mūsu piedāvājumā ir standarta māju projekti, ko iespējams pielāgot klienta vēlmēm, kā arī iespējams izvēlēties savu individuālu projektu (tādā gadījumā ēkas projekts jāsaskaņo ar projekta attīstītāju).

Galvenie ēkas novietojuma kritēriji ir reljefs, ainava un debespuses. Tiek rūpīgi izvērtēts, lai mājas iekļautos ainavā, tajā pašā laikā piedāvājot mājas iemītniekiem vislabākos dabas skatus no iekštelpām. 

Mājas celtniecībā iespējams izvēlēties vienu no trim apbūves tipiem - koka karkass, guļbūve vai mūra ēka, to papildinot ar laukakmens, dekoratīva koka apšuvuma, krāsota apmetuma vai stikla ārsienu apdari. Pieļaujamie jumta segumi - niedres, plēstas koka skaidas, māla vai cementa dakstiņi, kā arī zālāja segums.

Vībotnes
Gruntsgabals
€ 200000
Zeme
10000 m2
Māja
n/a
Bangas
Gruntsgabals
€ 150000
Zeme
6100 m2
Māja
n/a
Vālītes
Gruntsgabals
€ 325000
Zeme
14100 m2
Māja
n/a
Gulbji
Gruntsgabals
€ 237000
Zeme
9500 m2
Māja
n/a
Dambji
Gruntsgabals
€ 155000
Zeme
6200 m2
Māja
n/a
Braslas
Gruntsgabals
€ 97500
Zeme
3900 m2
Māja
n/a
Mežezeri
Gruntsgabals
€ 190000
Zeme
7600 m2
Māja
n/a
Dzērves
Gruntsgabals
€ 187000
Zeme
7500 m2
Māja
n/a
Sapali
Gruntsgabals
€ 270000
Zeme
10800 m2
Māja
n/a
Bisītes
Pabeigta māja ar zemi
€ 350000
Zeme
4800 m2
Māja
325 m2
Sīgas
Jaunbūve ar zemi
€ 290000
Zeme
9700 m2
Māja
480 m2
Bukši
Jaunbūve ar zemi
€ 340 000
Zeme
3174 m2
Māja
112 m2
Salacas
Jaunbūve ar zemi
€ 307 000
Zeme
2289 m2
Māja
107 m2
Lauviņi
Jaunbūve ar zemi
€ 295 000
Zeme
1261 m2
Māja
107 m2
Kosas
Jaunbūve ar zemi
€ 350 000
Zeme
1589 m2
Māja
107 m2
Asni
Jaunbūve ar zemi
€ 300 000
Zeme
1797 m2
Māja
175 m2
Ceļtekas
Jaunbūve ar zemi
€ 420 000
Zeme
2792 m2
Māja
151 m2
Kaijas
Jaunbūve ar zemi
€ 405 000
Zeme
2807 m2
Māja
151 m2
Klintis
Jaunbūve ar zemi
€ 395 000
Zeme
3002 m2
Māja
151 m2
Zīļi
Jaunbūve ar zemi
€ 515 000
Zeme
3513 m2
Māja
210 m2
Šalkas
Jaunbūve ar zemi
€ 540 000
Zeme
4803 m2
Māja
210 m2
Dzērvenes
Jaunbūve ar zemi
€ 280 000
Zeme
12400 m2
Māja
355 m2
Amori
Jaunbūve ar zemi
€ 295 000
Zeme
10100 m2
Māja
337 m2
Čiekurkalni
Pabeigta māja ar zemi
€ 395 000
Zeme
7300 m2
Māja
220 m2
Samteņi
Pabeigta māja ar zemi
€ 595000
Zeme
7000 m2
Māja
311 m2
Cielavas
Pabeigta māja ar zemi
€ 670 000
Zeme
11000 m2
Māja
208 m2
Tilbītes
Pabeigta māja ar zemi
€ 360 000
Zeme
5900 m2
Māja
225 m2

Infrastuktūra

Amatciems – tā ir lieliska un praktiska pāreja no pilsētas uz laukiem, jo ciemā ir apvienota lauku idille ar mūsdienu tehnoloģijām. 

Amatciemā sapni par dzīvi ārpus pilsētas kņadas neaizēno iespējamās bažas par nemitīgu darbu īpašuma uzturēšanā. Klientu atbalsta dienests – apsaimniekošanas kompānija – nodrošina diennakts atbalstu iedzīvotājiem, lai maksimāli operatīvi atrisinātu jebkuru problēmu vai klienta pieteikumu gan ciema infrastruktūras darbības, gan citos sadzīviskos jautājumos.

Ciema teritorija

Amatciema teritorijā ir izveidota vienota infrastruktūra ar nodrošinātu apsardzi, videonovērošanu, ceļu apgaismošanu un barjerām iebraukšanai ciemā.

Apsaimniekošana

Ciemata teritorijā tiek nodrošināta ikdienas kopējo teritoriju un infrastruktūras uzturēšana, kā arī pieejami individuāli apsmniekošanas pakalpojumi pēc vajadzības.

Internets

Ciema teritorijā ir ierīkota optiskā interneta kabeļu sistēma.

Smart Living

Viedo ierīču pārvaldības lietotne, kas izveidota operatīvai saziņai un informācijas apmaiņai ciema iedzīvotajiem un apsaimniekošanas kompānijai.

Elektrība

Elektrības tīkli ciema teritorijā pieder apsaimniekošanas uzņēmumam, daļa no jaudas tiek saražota ar saules enerģiju.

Apkure

Lielākā daļa māju tiek apsildītas ar individuāli uzstādītu siltumsūkni, bet ir pieejami arī alternatīvi apkures veidi.

Ūdensapgāde

Ciemata teritorijā ir centrālā ūdensapgāde no 175 m dziļa artēziskā urbuma, kas iedzīvotājiem nodrošina kvalitatīvu un garšīgu dzeramo ūdeni.

Kanalizācija

Mājas ir pievienotas kopējai kanalizācijas sistēmai, kas vienīgais kanalizācijas notekūdeņu novadītājs.

Atkritumu uzkrāšana un izvešana

Pie katras mājas tiek novietots sadzīves atkritumu uzkrāšanas konteiners, ciemā ir izvietoti arī šķiroto atkritumu konteineri.

Apbūves un iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu Amatciema iedzīvotājiem mierīgu un klusu vidi, kur iespējams radoši strādāt un ģimenes un draugu lokā atpūsties, esam izveidojuši vienotus ciemata iekšējās kārtības noteikumus.

Šie noteikumi garantē harmonisku dzīves stilu un līdzīgi domājošus - dabu un mieru respektējošus kaimiņus. 

Spēkā esošais teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam nosaka vispārīgas un konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Amatciems ir savrupmāju apbūves teritorija (DZS1) – funkcionāla  zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir 1) savrupmāju un 2) vasarnīcu apbūve. Papildizmantošana – publiskā apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, tūrisma, atpūtas iestāžu, izglītības, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.  

Ar nolūku nodrošināt ciema teritoriju kā privātmāju teritoriju (ar apsaimniekotāja noteiktām koplietošanas teritorijām), visi zemes gabali lietojami vienīgi dzīvojamo ēku būvēšanai un izmantošanai. Īpašumā atļauts izbūvēt vienu vienģimenes māju, pirti, pie mājas izvietotu garāžu un citas konstrukcijas, kādas parasti lieto vienas ģimenes sadzīves vajadzību nodrošināšanai. Ciemata teritorijā esošo īpašumu nav atļauts izmantot reliģiskai un kulta darbībai, politiskaijai darbībai, bāru, diskotēku un deju klubu ierīkošanai, kazino un spēļu zāļu vajadzībām, spēļu automātu izvietošanai, intīmpakalpojumu un tiem pielīdzināmu pakalpojumu sniegšanai, citu līdzīga rakstura izklaides pasākumu organizēšanai, tirdzniecības un masu pakalpojumu sniegšanai, jebkādai ražosanai vai citai darbībai, kas saistīta ar paaugstināta trokšņa līmeni un smakām.

Amatciems ir plānots kā vienota stila savrupu mājvietu ciems, līdz ar to jebkuras vienģimenes mājas, garāžas, sētas, citu konstrukciju, baseinu, tenisa kortu vai citu atpūtas objektu būve, pārbūve, izvietošana vai saglabāšana jebkurā zemesgabalā atļauta tikai ar projekta rakstisku saskaņošanu ar Apsaimniekotāju un Cēsu novada būvvaldi.  

Lai nodrošinātu sakoptu un pievilcīgu ainavu, jebkurā zemesgabalā nav pieļaujama telšu, aiz automašīnas velkamu treileru, mobilo māju, dzīvojamo vagoniņu, pagrabu, šķūnīšu, garāžu vai citu ēku izvietošana vai celtniecība ar nolūku tos izmantot kā pagaidu vai pastāvīgu mītni vai jebkādām citām vajadzībām, izņemot gadījumus, kad šādi objekti nepieciešami saistībā ar vienģimenes mājas celtniecību attiecīgajā zemesgabalā. 

Atļautais apbūves tips ir koka karkasa, guļbūves, mūra, akmens, stikla, arī rūpnieciski ražotas ēkas, moduļi. Pieļaujamie jumta segumi - niedras, plēstas koka skaidas, māla vai cementa dakstiņi, zālāja segums. Ēku ārsienu papildu apdare - laukakmens, dekoratīvais koka apšuvums, krāsots apmetums, stikls. Galvenais ierobežojošais noteikums pie jaunas ēkas izvēles ir – tās harmoniska iekļaušanās vidē.

Katra mājvieta ciemā ir plānota individuāli, tādēļ lai saglabātu ainavisku skatu no jebkura īpašuma, žogs (ja tādu vēlas īpašnieks) ir caurspīdīgs ne mazāk kā 50% apjomā, izmantojamais materiāls – koks, augstums – līdz 1,2 m. Žogam jabūt stilistiski saskaņotam ar ēku un blakus esošā zemesgabala arhitektūru. Ņemot vērā to, ka apkārt ciematam ir plaši mežu masīvi, tad meža zvēri ir iecienījuši pastaigas pa Amatciemu, līdz ar to žogi ap īpašumu pa visu perimetru ciemā netiek rekomendēti, lai netraucētu dzīvnieku brīvu pārvietošanos.

Ciemata veidošanas procesā īpaša rūpība tika pievērsta gadiem ilgi augušo koku saglabāšanai un jaunu stādījumu veidošanai, lai attiecīgi atvērtu skatu ainavai vai noslēgtu pagalmu citu acīm. Līdz ar to, pirms stādījumu paplašināšanas, samazināšanas vai likvidēšanas jebkurā zemesgablā, jāizstrādā un Apsaimniekotājam jāiesniedz labiekārtošanas projekts.

Apzaļumojot gruntsgabalu, projekts nav jāizstrādā par augiem un stādījumiem, kas, maksimāli izaugot, nepārsniedz 2m augstumu. Saudzīgi jāizturas pret jebkuriem dabiskas izcelsmes meža augiem - īpaši sūnām, ķērpjiem, viršiem utt., maksimāli saglabājot tos to dabiskās izcelšanās vietās. Iespēju robežās jāsaglabā vecie, sausie stāvkoki. Par zālāju pļaušanu mūsu viedoklis ir: nepļaut vairāk kā dažas reizes sezonā. Ja zāli pļaujam katru nedēļas nogali, mūsu piemājas mauriņā esošie ziedaugi nepaspēj izziedēt un mēs būtībā izslēdzam no aprites vienu no regulējošiem ekosistēmu pakalpojumiem, no kura atkarīgs ne vien bezmugurkaulnieku populāciju lielums un dažādība, bet arī dabas daudzveidība, jo samazinām apputeksnētāju barošanās vietas, un līdz ar to mazāk apputeksnētāju tiek arī augļu kokiem. Labākais laiks pļaušanai ir tad, kad lielākā daļa ziedaugu ir noziedējusi un ir nobriedušas sēklas. Ārpus mauriņa – ceļmalas, mežmalas pļaujam tikai 2 reizes gadā.

Aicinām iedzīvotājus pielāgoties dabai – tas ir efektīvāk: ietaupām naudu, ūdeni, spēku un laiku zālāja kopšanai, nevis par visām varītēm katru vietu mēģināt pārvērst zaļojošā mauriņā. Ja zāliens nav pļauts visu vasaru, tad pirms ziemas iestāšanās gan to vajadzētu nopļaut un zāli savākt, lai neveidotos kūla.

Kāpēc ir ļoti svarīgi zāli savākt un aizvest no vietas, kurā potenciāli vēlamies redzēt pļavu augus? Zāle satur barības vielas, un, to atstājot zālienā, rodas mēslošanas efekts, palielinās augsnes auglība, bet, pretēji kultūraugiem, no kuriem sagaidām ražu, pļavai ir vajadzīga samazināta augsnes auglība.

Amatciema teritorijā atļauts turēt suņus, kaķus vai citus mazos mājdzīvniekus, kuri vispārējā kārtā tiek atzīti par mājdzīvniekiem. Respektējot pārējos Amatciema iedzīvotājus un viesus, suņu brīva pārvietošanās pieļaujama tikai sava īpašuma norobežotā teritoijā. Lai meža dzīvnieki varētu brīvi pārvietoties un suns ar riešanu netraucētu pārējos iedzīvotājus, naktī un tajā laikā, kad suns nav saimnieka tiešā uzraudzībā, sunim jāatrodas telpās.

Atbalstot humānu attieksmi pret dzīvniekiem, suņa turēšana pie ķēdes nav atļauta, taču saimniekam jāgādā, lai suns nešķērso savas teritorijas robežas, ko var nodrošināt ar disciplīnu vai ar elektriskās sētas palīdzību (sunim ir apkakle, kura raida viņa veselībai nekaitīgu elektrisko strāvu brīdī, kad tas šķērso noteiktas teritorijas robežas).

Ārpus šīs teritorijas, suņus jātur pavadā. Rūpējoties par savu un citu iedzīvotāju drošību un dzīvnieku veselību, mājdzīvniekiem jābūt vakcinētiem atbilstoši LR spēkā esošajām veterinārajām prasībām. Saudzīgi jāizturas pret meža dzīvniekiem, maksimāli netraucēt to pārvietošanos un uzturēšanos ciemā.

Tā kā ciemata teritorijā nav žogu, tad īpašumi ir daļēji pārredzami un rada ciemata kopējo tēlu, līdz ar to neaizņemto un/ vai neapbūvēto zemesgabalu īpašnieku pienākums ir pastāvīgi uzturēt šos zemesgabalus kārtībā, regulāri pļaujot pāraugušo zāli un krūmus, un nepieļaujot dažāda veida atkritumu uzkrāšanos.

Lai Amatciema teritorijā nodrošinātu mierīgu un klusu vidi, nav atļauta sabiedrisko kārtību traucējošu vai pašcieņu aizskarošu darbību veikšana jebkurā zemesgabalā, kā arī jebkādu tādu darbību veikšana, kas traucē vai aizskar citu zemesgabalu īpašniekus, to skaitā skaļu ballīšu un pikniku rīkošana savā gruntsgabalā ārpus mājas.

Respektējot iedzīvotājus, kuri Amatciemā pavada brīvdienas vai atvaļinājumu un vēlas atpūsties, skaļu mehānisko ierīču darbināšana (zāles pļaujamie, urbji un citu skaļu troksni izraisošie darbarīki) pirms 9:00 un pēc plkst. 21:00 nav pieļaujama. Tāpat nav pieļaujama mūzikas atskaņošana no automašīnām un ārpus telpām tā, ka to traucējoši dzird kaimiņa gruntsgabalā.

Sakarā ar to, ka liela daļa māju jumtu ir no niedru seguma, nav atļauta salūtu un cita veida pirotehniska uguņošana, kā vienīgi centralizēta organizēta uguņošana speciāli tam atvēlētā vietā ciema kopīgajos svētkos, organizēta no Apsaimniekotāja puses.

Makšķerēšana – viena no brīvā laika populārākajām pavadīšanas iespējām Amatciemā. Ir pieļauta individuāla makšķerēšana sava gruntsgabala dīķī vai vairāku īpašnieku kopīgajos dīķos. Komercrakstura makšķerēšana nav atļauta.

Ar mērķi nodrošināt klusu vidi, nav atļauta motorizēta ūdens transporta līdzekļu, izņemot ar elektromotoru,  lietošana jebkurā no ūdenstilpnēm – gan kopīgajos, gan gruntsgabalu atsevišķajos dīķos. Nav ierobežota peldēšanās un pārvietošanās pa dīķiem ar airu laivu un ūdens velosipēdiem, neievērojot īpašumu robežas, bet krasta lietošana svešā īpašumā bez īpašnieka atļaujas nav pieļauta.

Tajās ūdenstilpēs, kuras tiek dalītas ar citiem īpašniekiem, izvietot siltumsūkņu kontūras nav atļauts.

Tāpat nav atļauts dīķos izvietot stacionārus atrakciju parkus vai mākslīgus elementus publiskai lietošanai.

Kontakti

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

anita@amatciems.lv
+371 2 9190561

"Noras", Amatciems
Drabešu pagasts,
Cēsu novads, Latvija

57.225185, 25.303144